CTC logobar

Disclaimer

CTC Talent is ingeschreven in het handelsregister onder nr. 54172241, handelsnaam is CTC Talent.

CTC Talent besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. 

CTC Talent behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op deze website te wijzigen.

CTC Talent is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie door CTC Talent en of een partner-/collegaonderneming of een (contract) partij die in opdracht of namens CTC Talent handelt, spreek of communiceert. 

Indien u via onze website informatie aanvraagt of u zich inschrijft voor een training zal deze informatie alleen worden gebruikt om u van dienst te zijn op het gebied waarvoor u zich aanmeldt.
Al uw gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en niet worden verstrekt aan derde partijen. 

Microsoft, Windows, Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Access, en/of andere Microsoft-producten waarnaar op deze website wordt verwezen, zijn merken van Microsoft Corporation in Nederland en andere landen. 

CTC Talent, maart 2016

CTC | Computer Training Centrum Veenendaal

Wiltonstraat 2A
3905 KW Veenendaal

T: 088 822 51 00
E:
info@ctctalent.nl

Stacks Image p23349_n64742
Stacks Image p23349_n64735

persoonlijk begeleid, motiverend en praktijkgericht opleiden

persoonlijk begeleid, motiverend en praktijkgericht opleiden

Maandag, 18 Oktober 2021 16:38

Maandag, 18 Oktober 2021 16:38