Gea Weersma en Wilhelm van de Glind geven voorlichting voor de Gemeente raad van Veenendaal
Gea Weersma en Wilhelm van de Glind geven voorlichting voor de Gemeente raad van Veenendaal
Stacks Image p38128_n37995

Stichting 'Oog voor Iedereen' - ANBI status

Contact: info@oogvooriedereen.nl   
Algemeen nummer 088 - 822 51 23
Gea Weersma: 06 - 57 66 49 57

Help ik word blind! Als je wordt geconfronteerd met een visuele beperking vroeg of laat, dan kan dit een enorme impact op je leven hebben. Soms gaat dit proces geleidelijk en soms van de één op de andere dag. De route die je dan moet afleggen zit vaak vol obstakels en je hebt tijd nodig om uiteindelijk te ontdekken dat je meer bent dan je ogen!

Gewoon een tekst lezen, een gezicht herkennen of een afbeelding bekijken; het lijkt de normaalste zaak van de wereld. Maar voor mensen met een visuele beperking is dat niet altijd vanzelfsprekend. “Informatie voor iedereen toegankelijk maken door middel van technologie, vraagt om samenwerking”
Hector Minto, technologie evangelist bij microsoft

Aantal blinden en slechtzienden:

Nederland telt 17.000.000 inwoners

 • In 2016 zijn er 350.000 blinden en slechtzienden
 • In 2020 zijn er 380.000
 • In 2050 stijging van de oogzorg verwacht van 30%!

Beroepsbevolking:

 • 39% van de visueel beperkten heeft werk
 • Tegen 67% van de algemene beroepsbevolking


En dan hebben we ook nog:

 • Laag geletterden (2,5 miljoen Nederlanders)
 • Dyslexie (2 miljoen Nederlanders)
 • Kleurenblinden
 • Ouderen
 • ...


Totaal 20 - 25 % van de nederlandse bevolking!

In elk geval 20% van de Nederlandse bevolking heeft baat bij verbeterde, goed leesbare en anders toegankelijke websites!

Het Probleem:

Websites zijn niet of nauwelijks toegankelijk voor mensen met een beperking! Op deze manier kunnen ze niet volledig participeren in de samenleving, omdat digitale informatie slecht te verkrijgen is.

Wat willen we doen:

We willen lokaal een platform vormen van partijen, zoals CTC Veenendaal, ICT Valley en ICT Campus, die het bedrijfsleven bewust gaan maken dat websites goed toegankelijk moeten worden voor mensen met een beperking. Want informatie voor iedereen toegankelijk maken door middel van technologie, vraagt om samenwerking.

Ons Doel: 

 • ‘OOG VOOR IEDEREEN’ wil de deelname aan de maatschappij vergroten voor mensen met een beperking in de breedste zin van het woord.

 • Veenendaal als ICT stad gaat met een ‘keurmerk toegankelijkheid’ vooroplopen als het gaat om het toegankelijk maken van websites van bedrijven en overheid.

 • Bewustwording creëren bij websitebouwers en toekomstige websitebouwers.

 • Bewustwording te creëren bij bedrijven en iedereen die hier invloed op heeft.

Hoe gaan we dit doen:

We willen dit op verschillende manieren gaan doen:

 • Gea Weersma is een visueel beperkte vrouw. Ze is nagenoeg blind en heeft een blindengeleidehond. Ze is een ondernemende vrouw en werkt bij gemeente Veenendaal als Accountbeheerder Economie en Werk, waar ze vaak wordt ingezet voor het verbeteren van de toegankelijkheid. Zij is het hart van Oog voor Iedereen. Dit maakt Oog voor Iedereen zo krachtig als instrument.

 • Oog voor iedereen wordt de vraagbaak in regio FoodValley waar mensen terecht kunnen met hun vragen over websites en toegankelijkheid, etc.

 • Het opzetten van een BackOffice met telefoon en website en mailadres.

 • Webbouwers attenderen op de regels die er zijn voor het maken van, voor iedereen toegankelijke websites.

 • Zorgen dat ICT-opleidingen aandacht geven aan de toegankelijkheidsnorm.

 • Het aanbieden van trainingen in het verbeteren van websites.

 • Bedrijven de mogelijkheid geven om, tegen betaling, hun websites op toegankelijkheid te laten testen. Hiervoor krijgen ze een rapport met eventuele verbeterpunten.

 • Stageadres te zijn voor studenten. Zij zijn de websitebouwer en/ of beïnvloeders van de toekomst en gaan aan de slag met het signaleren van hiaten in websites van bedrijven en leveren hierbij een duidelijk rapport. Op langere termijn kan er gekeken worden naar het doen van aanpassingen voor een schappelijke prijs. Dit zal ook een meer commerciële tak worden die uiteindelijk ‘Oog voor iedereen’ grotendeels zal bekostigen. Op deze manier hopen wij drempels voor bedrijven weg te nemen om hun website aan te passen en dat de kennis omtrent goede websites steeds meer gaat generaliseren.

 • Als kroon op ons werk willen we in samenwerking met ICT Valley en ICT Campus een keurmerk ontwikkelen voor toegankelijke websites.


Waarom moet dit gebeuren:

Er zijn wettelijke regels waar nog niet aan voldaan wordt.

Alle (semi-)overheidswebsites, waaronder die van gemeenten, dienen sinds 2008 toegankelijk te zijn. Deze organisaties moeten ook een toegankelijkheidsverklaring op hun website plaatsen waaruit de status en voortgang blijkt.

Op 3 augustus 2016 trad het VN-verdrag voor de rechten van personen met een beperking in werking. Het verdrag geeft mensen met een beperking dezelfde rechten als ieder ander. Hiermee komt een inclusieve samenleving, waarin iedereen meedoet. Het is hierbij verplicht om te voldoen aan de eisen uit hoofdstuk 9 van EN 301 549, waarbij je moet voldoen aan WCAG 2.0, niveau A en AA.
Als websites conform deze richtlijnen goed in elkaar zitten kunnen ze door iedereen worden gebruikt, ook door bezoekers met een beperking.

Waar moeten we dan aan denken:

 • Afbeeldingen
 • Animaties en veranderingen
 • Audio en video
 • Formulieren
 • Geo-informatie
 • Navigatie
 • Pdf-bestanden
 • Tabellen
 • Techniek & code
 • Tekst
 • Vormgeving en kleuren
 • ...

Tijdspad:

 • In 2019 moeten nieuwe websites voldoen
 • In 2021 alle websites


Voordeel voor bedrijven:

De doelgroep (25% van de bevolking) vormt een groot marktpotentieel dat nu nog veelal ongebruikt blijft. Een toegankelijke website is bovendien beter vindbaar in de zoekmachines. Vooral voor bedrijven zijn dat aantrekkelijke redenen om ermee aan de slag te gaan.

Logo van oog voor iedereen. Een grof getekend blauw oog met eronder de letters O V I
Logo van oog voor iedereen. Een grof getekend blauw oog met eronder de letters O V I

CTC | Computer Training Centrum Veenendaal

Wiltonstraat 2A
3905 KW Veenendaal

T: 0318 556 850

E: info@ctcveenendaal.nl

persoonlijk begeleid, motiverend en praktijkgericht opleiden

persoonlijk begeleid, motiverend en praktijkgericht opleiden

Maandag, 17 Juni 2019 16:00

Maandag, 17 Juni 2019 16:00