Stacks Image p38014_n37995

Disclaimer

CTC Veenendaal is ingeschreven in het handelsregister onder nr. 54172241, handelsnaam is Computer Training Centrum Veenendaal.

CTC Veenendaal besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. 

CTC Veenendaal behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op deze website te wijzigen.

CTC Veenendaal is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie door CTC Veenendaal en of een partner-/collegaonderneming of een (contract) partij die in opdracht of namens IP Campus Holding handelt, spreek of communiceert. 

Indien u via onze website informatie aanvraagt of u zich inschrijft voor een training zal deze informatie alleen worden gebruikt om u van dienst te zijn op het gebied waarvoor u zich aanmeldt.
Al uw gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en niet worden verstrekt aan derde partijen. 

Microsoft, Windows, Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Access, en/of andere Microsoft-producten waarnaar op deze website wordt verwezen, zijn merken van Microsoft Corporation in Nederland en andere landen. 

CTC Veenendaal, maart 2016

CTC | Computer Training Centrum Veenendaal

Wiltonstraat 2A
3905 KW Veenendaal

T: 0318 556 850

E: info@ctcveenendaal.nl

persoonlijk begeleid, motiverend en praktijkgericht opleiden

persoonlijk begeleid, motiverend en praktijkgericht opleiden

Dinsdag, 19 Februari 2019 10:48

Dinsdag, 19 Februari 2019 10:48