Stacks Image p38014_n37995

Disclaimer

CTC Talent is ingeschreven in het handelsregister onder nr. 54172241, handelsnaam is CTC Talent.

CTC Talent besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. 

CTC Talent behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op deze website te wijzigen.

CTC Talent is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie door CTC Talent en of een partner-/collegaonderneming of een (contract) partij die in opdracht of namens CTC Talent handelt, spreek of communiceert. 

Indien u via onze website informatie aanvraagt of u zich inschrijft voor een training zal deze informatie alleen worden gebruikt om u van dienst te zijn op het gebied waarvoor u zich aanmeldt.
Al uw gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en niet worden verstrekt aan derde partijen. 

Microsoft, Windows, Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Access, en/of andere Microsoft-producten waarnaar op deze website wordt verwezen, zijn merken van Microsoft Corporation in Nederland en andere landen. 

CTC Talent, maart 2016

CTC | Computer Training Centrum Veenendaal

Wiltonstraat 2A
3905 KW Veenendaal

T: 0318 556 850

E: info@ctcveenendaal.nl

persoonlijk begeleid, motiverend en praktijkgericht opleiden

persoonlijk begeleid, motiverend en praktijkgericht opleiden

Maandag, 17 Juni 2019 15:59

Maandag, 17 Juni 2019 15:59